Návštevný poriadok platný od 13. 9. 2021

Posuňťe sa nižšie

Návštevný poriadok ZPS Jesienka platný od 18.10. 2021


V súlade so Semaforom pre zabezpečenie návštev v ZSS, epidemiologickými opatreniami a s cieľom čo najviac ochrániť zdravie

klientov ZPS Jesienka Vás dôrazne žiadame o pochopenie pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov :

Návštevné hodiny sú vyhradené - každý deň v čase : 10,00 – 11,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

- Každá návšteva musí byť VOPRED dohodnutá na presne určený čas , aby sme predchádzali stretávaniu sa

viacerých osôb vo vyhradených návštevných priestoroch. Ak sa návštevník dostaví na návštevu mimo tohto

dohodnutého termínu, návšteva mu NEBUDE z prevádzkových dôvodov umožnená, preto je dôležité termíny

dôsledne dodržiavať. Každý klient má prioritne nárok na jednu návštevu týždenne, aby sme umožnili rovnomerne

rozvrhnuté prestriedanie návštev.

Termín návštevy si dohodnite minimálne 24 hodín vopred telefonicky v pracovné dni v čase 7,00 – 14,00 hod.

u hl. sestry Mgr. Bočkovej na tel. 0917 976 774 .

Pred návštevou v interiéri vo vyhradených priestoroch /výnimočne na izbe/ je potrebné:

- návštevu na izbe môžu prijímať výhradne klienti, ktorí sú imobilní , ťažko mobilní , alebo je ich zdravotný stav

natoľko vážny, že im neumožňuje pobyt vo vyhradených návštevných priestoroch;

- na návštevu môžu prísť súčasne max. 2 osoby (nad 15 rokov), deti do 15 rokov len v komunitnej záhrade;

- po príchode sa zapíšte do Evidencie návštev;

- použite dôkladne dezinfekciu na ruky.

- počas celej návštevy použite návleky na obuv a respirátor FFP2 , ktorý je potrebné mať správne nasadený;

- preukážte sa personálu negatívnym výsledkom AG alebo PCR testu na covid-19 nie starším ako 48 hodín prípadne

potvrdením o očkovaní (najmenej 14 dní po 2. dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po dávke jednodávkovej vakcíny);

- zdržte sa priameho osobného kontaktu a dodržujte vzdialenosť min. dva metre

Ďakujeme Vám za pochopenie pri dodržiavaní pravidiel a za to, že ste ohľaduplní voči Vašim blízkym a personálu zariadenia.


Návštevný COVID semafor