Návštevný poriadok platný od 19. 7. 2021

Posuňťe sa nižšie

Návštevný poriadok

platný od 19. 7. 2021


V súlade s epidemiologickými opatreniami a s cieľom čo najviac ochrániť Vašich najdrahších Vás prosíme dodržiavať s pochopením

nasledujúce pokyny:

Návštevné hodiny - každý deň:

10,00 – 11,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.


Pred návštevou v interiéri/na izbe je potrebné:

- návštevu na izbe môžu prijímať klienti imobilní a ťažko mobilní;

- na návštevu môžu prísť súčasne max. 2 osoby (nad 15 rokov), deti do 15 rokov len v exteriéri;

- počas celej návštevy použite respirátor/rúško a návleky na obuv;

- preukážte sa personálu negatívnym výsledkom testu na covid-19 nie starším ako 48 hodín alebo potvrdením o očkovaní (14 dní

po 2. dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po dávke jednodávkovej vakcíny);

- zapíšte sa do Evidencie návštev;

- použite dôkladne dezinfekciu na ruky.


Pred návštevou v exteriéri zariadenia:

- návštevu v exteriéri je potrebné vopred telefonicky nahlásiť v prac. dni v čase 7,00 – 14,00 hod. u hl. sestry (tel. 0917 976 774)

alebo sociálnej pracovníčky (tel. 0948 062 637).