Články

Dôležité dokumenty na stiahnutie :


Čestné prehlásenie návštevníka : http://jesienka.sk/admin/pdf/231011462020.pdf

Jesienka - Domový poriadok - od 05.06.2020 : http://jesienka.sk/admin/pdf/231031462020.pdf

Jesienka - prijaté opatrenia : http://jesienka.sk/admin/pdf/231041462020.pdf

Jesienka- Návštevný poriadok od 05.06.2020 : http://jesienka.sk/admin/pdf/14461562020.pdf

Poučenie - vychádzky : http://jesienka.sk/admin/pdf/144646562020.pdf