Dokumenty

faktury_kuchyna_2022

Cislo fakturyCislo faktury dodavatelaCislo zmluvyCislo objednavkyIcoDodavatelAdresaSuma s DPHMenaPredmetDatum vystaveniaDatum prijatiaDatum splatnosti
54/222R22046119/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina398.12EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-252022-04-252022-05-09
53/222R420220117115/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok350.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-212022-04-212022-05-05
52/222R3002852217/202131620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina284.66EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-212022-04-212022-05-05
51/222R33441359820/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany24.62EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-212022-04-212022-05-05
50/222R722076414/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca389.57EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-04-192022-04-192022-05-19
49/222R420220112215/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok441.5EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-132022-04-132022-04-27
48/222R33441105320/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany51.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-132022-04-132022-04-27
47/222R722070414/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca430.52EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-04-112022-04-112022-05-11
46/222R22041319/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina470.84EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-112022-04-112022-04-25
45/222R420220104915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok306.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-072022-04-072022-04-21
44/222R420220104615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1573.63EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-072022-04-072022-04-21
43/222R5022014718/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca171.87EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-04-052022-04-052022-04-19
42/222R33440654920/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany106.13EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-052022-04-052022-04-15
41/222R22011816/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca568.36EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-03-312022-03-312022-04-10
40/222R420220096115/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1048.75EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-312022-03-312022-04-14
39/222R722061614/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca567.12EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-03-312022-03-312022-04-30
38/222R22034719/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina412.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-282022-03-282022-04-04
37/222R420220087615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok878.17EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-242022-03-242022-04-07
35/222R22031519/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina383.43EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-212022-03-212022-03-28
36/222R33439952420/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany262.86EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-182022-03-182022-04-01
34/222R420220078515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok966.39EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-172022-03-172022-03-31
33/222R722044314/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca823.08EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-03-152022-03-152022-04-14
32/222R22028519/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina754.09EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-142022-03-142022-03-21
31/222R420220072015/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok539.11EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-102022-03-102022-03-24
30/222R5022007618/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca172.98EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-03-042022-03-042022-03-18
29/222R420220067615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1027.72EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-032022-03-032022-03-17
28/222R420220068515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok641.93EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-032022-03-032022-03-17
27/222R22007416/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca497.82EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-02-282022-02-282022-03-10
26/222R22024019/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina352.68EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-282022-02-282022-03-14
25/222R722037614/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca514.73EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-02-282022-02-282022-03-30
24/222R420220061915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok143.86EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-252022-02-252022-03-11
23/222R22019819/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina490.09EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-212022-02-212022-02-28
22/222R722027114/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca294.44EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-02-182022-02-212022-03-04
21/222R420220059915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok657.98EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-212022-02-212022-03-07
20/222R420220051415/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok487EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-172022-02-172022-03-03
19/222R22017319/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina710.48EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-142022-02-142022-02-28
18/222R420220043915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok336.38EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-102022-02-102022-02-24
17/222R420220034915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok154.12EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-312022-02-102022-02-14
16/222R420220034915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok928.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-312022-02-102022-02-14
15/222R722020314/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca439.06EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-02-082022-02-102022-03-10
14/222R420220043715/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1016.26EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-102022-02-102022-02-24
13/222R33437987420/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany448.47EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-092022-02-092022-02-23
12/222R5022000418/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca100.26EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-02-032022-02-032022-02-17
11/222R420220034915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok841.62EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-032022-02-032022-02-17
9/222R22002416/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca635.22EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-01-312022-01-312022-02-10
8/222R22011819/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina187.96EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-312022-01-312022-02-14
10/222R722014214/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca365.88EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-01-312022-01-312022-03-02
7/222R420220028015/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok580.54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-272022-01-272022-02-10
6/222R721257914/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca586.69EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-01-262022-01-262022-02-25
5/222R420220019515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok552.89EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-202022-01-202022-02-03
4/222R22006319/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina359.14EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-182022-01-182022-01-25
3/222R22005919/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina610.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-172022-01-172022-01-24
2/222R722003014/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca559.66EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-01-152022-01-152022-02-14
1/222R420220010915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok842.03EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-132022-01-132022-01-27