Dokumenty

faktury_kuchyna_2022

Cislo fakturyCislo faktury dodavatelaCislo zmluvyCislo objednavkyIcoDodavatelAdresaSuma s DPHMenaPredmetDatum vystaveniaDatum prijatiaDatum splatnosti
123/222R33448906120/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany298.46EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-09-202022-09-202022-09-30
122/222R420220228115/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok572.71EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-09-142022-09-142022-09-28
121/222R22086719/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina941.8EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-09-092022-09-092022-09-16
120/222R722216814/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca354.8EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-09-082022-09-082022-10-08
118/222R420220215615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok401.65EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-312022-08-312022-09-14
117/222R22034116/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca751.78EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-08-312022-08-312022-09-10
116/222R722209814/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca389.95EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-08-312022-08-312022-09-30
119/222R5022049818/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca625.82EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-09-062022-08-302022-09-20
115/222R3007342217/202131620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina195.47EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-302022-08-302022-09-13
114/222R420220211615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok226.85EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-252022-08-252022-09-08
113/222R3007142217/202131620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina27.48EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-232022-08-232022-09-06
112/222R3007132217/202131620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina214.67EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-232022-08-232022-09-06
111/222R722202814/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca317.18EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-08-232022-08-232022-09-22
110/222R420220205415/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1252.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-182022-08-182022-09-01
109/222R420220205515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok204.05EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-182022-08-182022-09-01
108/222R33447311820/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany900.56EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-162022-08-162022-08-26
107/222R3006902217/202131620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina389.58EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-152022-08-152022-08-29
106/222R722195214/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca329.71EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-08-152022-08-152022-09-14
105/222R420220203415/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok895.93EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-112022-08-112022-08-25
104/222R722188614/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca460.34EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-08-102022-08-102022-09-09
103/222R22082019/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina1780.68EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-08-092022-08-092022-08-16
102/222R5022043918/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca172.9EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-08-042022-08-042022-08-18
101/222R722182314/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca206.55EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-07-312022-07-312022-08-30
100/222R22030816/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca726.64EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-07-312022-07-312022-08-10
99/222R722178614/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca601.32EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-07-282022-07-282022-08-27
98/222R420220198615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1529.94EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-07-212022-07-212022-08-04
97/222R722169114/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca885.84EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-07-152022-07-152022-08-14
96/222R420220196615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok455.42EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-07-142022-07-142022-07-28
95/222R420220196515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1358.62EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-07-142022-07-142022-07-28
94/222R22079919/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina807.9EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-07-112022-07-112022-07-18
93/222R420220194715/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok443.2EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-07-072022-07-072022-07-21
91/222R5022036818/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca135EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-07-072022-07-072022-07-21
92/222R33445286720/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany315.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-07-052022-07-052022-07-19
90/222R420220192215/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok676.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-06-302022-06-302022-07-14
89/222R722158814/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca114.67EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-06-302022-06-302022-07-30
88/222R22026216/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca591.93EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-06-302022-06-302022-07-10
87/222R722152914/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca182.65EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-06-282022-06-282022-07-26
86/222R420220186515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1022.07EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-06-232022-06-272022-07-07
85/222R22076219/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina724.65EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-06-272022-06-272022-07-04
84/222R722147914/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca404.11EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-06-232022-06-232022-07-23
83/222R420220179315/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1071.18EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-06-162022-06-162022-06-30
82/222R420220180115/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok451.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-06-162022-06-162022-06-30
81/222R722137714/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca900.16EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-06-152022-06-152022-07-15
80/222R22069519/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina585.92EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-06-132022-06-132022-06-20
79/222R420220171315/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1030.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-06-092022-06-092022-06-23
71/222R420220155715/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok277.3EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-262022-06-092022-06-09
78/222R5022029418/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca284.29EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-06-032022-06-032022-06-17
77/222R420220165615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok790.08EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-06-022022-06-022022-06-16
76/222R420220170015/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok172.49EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-06-012022-06-012022-06-15
75/222R22020916/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca619.8EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-05-312022-05-312022-06-10
74/222R722122114/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca713.59EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-05-312022-05-312022-06-30
73/222R22063319/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina790.07EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-302022-05-302022-06-05
56/222R722085414/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca398.11EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-04-272022-05-27 12:52:402022-05-27
72/222R420220156515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok596.14EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-262022-05-262022-06-09
70/222R33443211620/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany190.32EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-262022-05-262022-06-05
69/222R722115814/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca361.63EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-05-252022-05-252022-06-24
68/222R722097114/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca515.73EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-05-102022-05-192022-05-24
67/222R722090314/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca205.97EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-04-302022-05-192022-05-30
66/222R420220147615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok924.88EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-192022-05-192022-06-02
65/222R722105614/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca321.26EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-05-162022-05-162022-06-15
64/222R22056219/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina850.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-162022-05-162022-05-23
63/222R420220139315/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1080.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-122022-05-122022-05-26
62/222R420220140615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok596.07EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-112022-05-112022-05-25
61/222R33442346220/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany69.99EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-112022-05-112022-05-21
60/222R420220132615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1171.55EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-052022-05-052022-05-19
59/222R33442088620/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany108.87EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-05-042022-05-042022-05-14
58/222R5022022118/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca259.54EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-05-032022-05-032022-05-17
57/222R22048719/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina298.97EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-292022-04-302022-05-06
55/222R22017616/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca675.76EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-04-302022-04-302022-05-10
54/222R22046119/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina398.12EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-252022-04-252022-05-09
53/222R420220117115/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok350.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-212022-04-212022-05-05
52/222R3002852217/202131620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina284.66EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-212022-04-212022-05-05
51/222R33441359820/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany24.62EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-212022-04-212022-05-05
50/222R722076414/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca389.57EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-04-192022-04-192022-05-19
49/222R420220112215/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok441.5EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-132022-04-132022-04-27
48/222R33441105320/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany51.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-132022-04-132022-04-27
47/222R722070414/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca430.52EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-04-112022-04-112022-05-11
46/222R22041319/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina470.84EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-112022-04-112022-04-25
45/222R420220104915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok306.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-072022-04-072022-04-21
44/222R420220104615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1573.63EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-072022-04-072022-04-21
43/222R5022014718/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca171.87EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-04-052022-04-052022-04-19
42/222R33440654920/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany106.13EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-04-052022-04-052022-04-15
41/222R22011816/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca568.36EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-03-312022-03-312022-04-10
40/222R420220096115/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1048.75EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-312022-03-312022-04-14
39/222R722061614/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca567.12EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-03-312022-03-312022-04-30
38/222R22034719/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina412.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-282022-03-282022-04-04
37/222R420220087615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok878.17EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-242022-03-242022-04-07
35/222R22031519/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina383.43EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-212022-03-212022-03-28
36/222R33439952420/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany262.86EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-182022-03-182022-04-01
34/222R420220078515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok966.39EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-172022-03-172022-03-31
33/222R722044314/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca823.08EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-03-152022-03-152022-04-14
32/222R22028519/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina754.09EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-142022-03-142022-03-21
31/222R420220072015/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok539.11EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-102022-03-102022-03-24
30/222R5022007618/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca172.98EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-03-042022-03-042022-03-18
29/222R420220067615/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1027.72EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-032022-03-032022-03-17
28/222R420220068515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok641.93EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-03-032022-03-032022-03-17
27/222R22007416/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca497.82EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-02-282022-02-282022-03-10
26/222R22024019/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina352.68EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-282022-02-282022-03-14
25/222R722037614/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca514.73EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-02-282022-02-282022-03-30
24/222R420220061915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok143.86EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-252022-02-252022-03-11
23/222R22019819/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina490.09EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-212022-02-212022-02-28
22/222R722027114/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca294.44EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-02-182022-02-212022-03-04
21/222R420220059915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok657.98EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-212022-02-212022-03-07
20/222R420220051415/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok487EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-172022-02-172022-03-03
19/222R22017319/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina710.48EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-142022-02-142022-02-28
18/222R420220043915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok336.38EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-102022-02-102022-02-24
17/222R420220034915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok154.12EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-312022-02-102022-02-14
16/222R420220034915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok928.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-312022-02-102022-02-14
15/222R722020314/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca439.06EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-02-082022-02-102022-03-10
14/222R420220043715/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1016.26EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-102022-02-102022-02-24
13/222R33437987420/202131562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany448.47EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-092022-02-092022-02-23
12/222R5022000418/202100169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca100.26EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-02-032022-02-032022-02-17
11/222R420220034915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok841.62EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-02-032022-02-032022-02-17
9/222R22002416/202150873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca635.22EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2022-01-312022-01-312022-02-10
8/222R22011819/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina187.96EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-312022-01-312022-02-14
10/222R722014214/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca365.88EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-01-312022-01-312022-03-02
7/222R420220028015/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok580.54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-272022-01-272022-02-10
6/222R721257914/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca586.69EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-01-262022-01-262022-02-25
5/222R420220019515/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok552.89EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-202022-01-202022-02-03
4/222R22006319/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina359.14EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-182022-01-182022-01-25
3/222R22005919/202135290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina610.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-172022-01-172022-01-24
2/222R722003014/202145663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca559.66EURNaku potravin pre sklad kuchyna2022-01-152022-01-152022-02-14
1/222R420220010915/202145702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok842.03EURNakup potravin pre sklad kuchyna2022-01-132022-01-132022-01-27