Slávnostné otvorenie domu sociálnych služieb pre seniorov Jesienka

Posuňťe sa nižšie

Slávnostné otvorenie domu sociálnych služieb pre seniorov Jesienka


Slávnostné otvorenie Domu sociálnych služieb JESIENKY sa uskutočnilo 18.októbra 2012 o 11:00 hod za prítomnosti primátora mesta Bytča p. Miroslava Minárčika, zástupcu primátora Ing. Jána Melocíka a riaditeľky tohto zariadenia p. Mgr. Adriany Tichej.

Pozvanie na otvorenie prijali prednosta úradu Mgr. Andrej Gallo, riaditeľka odboru sociálnych vecí v Žiline Mgr.Marta Pauková a jej zástupkyňa Mgr. Kateřina Benešová, vedúci oddelení MÚ v Bytči, starostovia okolitých obcí, poslanci mestského zastupiteľstva a ďalší hostia.

Dom sociálnych služieb vznikol rekonštrukciou priestorov na prízemí a prvom podlaží penziónu na Treskoňovej ulici v Bytči. Zariadenie JESIENKA poskytuje svojim klientom sociálne služby, ktoré sú poskytované odborným personálom, nepretržite 24 hodín denne, ubytovanie, stravovanie a fyzioterapiu na profesionálnej úrovni. K dispozícii sú jedno – a dvojlôžkové izby vybavené vlastným sociálnym zariadením a niekoľko z nich je prispôsobených aj imobilným klientom.

Prví klienti nastúpili do zariadenia 16.júla 2012 a k dnešnému dňu je v zariadení 20 klientov, kapacita je maximálne 50 klientov.

Po symbolickom prestrihnutí pásky sa pozvaní hostia podpísali do pripravenej kroniky JESIENKY a zároveň si prezreli všetky priestory tohto zariadenia.

Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vzniknutí Domu sociálnych služieb JESIENKY a zároveň ďakujeme všetkým pozvaným hosťom za účasť na otvorení tohto zariadenia.