Návštevný poriadok

Posuňťe sa nižšie

Návštevný poriadok ZPS Jesienka platný od 21.4.2022

V súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami a s cieľom čo najviac ochrániť zdravie klientov ZPS Jesienka Vás úctivo žiadame o pochopenie pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov:

- návštevné hodiny - každý deň: 10,00 – 11,00 hod.

                                               14,00 – 17,00 hod.

- návštevy sú povolené vo vyhradených návštevných priestoroch alebo v exteriéri – mimo priestorov zariadenia;

- návštevu na izbe môžu prijímať výhradne klienti, ktorí sú imobilní, ťažko mobilní alebo je ich zdravotný stav natoľko vážny,

 že   im neumožňuje pobyt vo vyhradených návštevných priestoroch;

- na návštevu môžu prísť súčasne max. 2 osoby nad 15 rokov;

- v interiéri zariadenia môže návšteva trvať max. 30 min.;

- po príchode je potrebné dôkladne použiť dezinfekciu na ruky, zapísať sa do Evidencie návštev a preukázať sa personálu potvrdením o očkovaní, prekonaní alebo negatívnym výsledkom AG alebo PCR testu na COVID -19 nie starším ako 48 hodín (po predchádzajúcej dohode s hl. sestrou je možné vykonať priamo v zariadení AG samotest  pred vstupom do návštevných priestorov);

- počas celej návštevy je nutné mať správne nasadený respirátor FFP2;

- návštevu už nie je potrebné vopred telefonicky hlásiť;

- pohybujte sa výlučne vo vyhradených priestoroch a rešpektujte pokyny službukonajúceho personálu;

 

Ďakujeme Vám za pochopenie pri dodržiavaní pravidiel

a za to, že ste ohľaduplní voči Vašim blízkym a personálu zariadenia.