Generálny vikár Mons. Ladislav Stromček posvätil kaplnku a nove priestory v DSS Jesienka

Posuňťe sa nižšie

Generálny vikár Mons. Ladislav Stromček posvätil kaplnku a nove priestory v DSS Jesienka


Vo štvrtok 29. novembra 2012 sa v priestoroch DSS Jesienka v Bytči konala vysviacka novej kaplnky. Vysviacky kaplnky sa zúčastnili predstavitelia cirkvi generálny vikár Mons. Ladislav Stromček, kancelár diecéznej kúrie Mons. Michal Baláž, farár a dekan farnosti Bytča Vsdp. Dalibor Mišura, primátor mesta Bytča p. Miroslav Minárčik, vedenie DSS a široká verejnosť.

Generálny vikár najprv posvätil oltár a priestory kaplnky, ktorá je zasvätená sv. Františkovi z Assisi. Budú v nej slúžené rímskokatolické sv. omše väčšinou každú sobotu o 9:00 hod.

„Som veľmi rád, že dnešným vysvätením kaplnky v zariadení pre seniorov, budú mať naši klienti priestor, kde popri fyzickej opatere nájdu aj duchovnú obrodu. O to viac ma teší prítomnosť generálneho vikára, čím biskupský úrad priložil vážnosť tejto vysviacke. Prajem všetkým našim klientom, ale aj ostatným občanom, aby vždy našli v našej kaplnke pokoj a lásku v duši a na srdci“ poprial v príhovore primátor Miroslav Minárčik

Kapacita kaplnky je uspôsobená pre 30 veriacich. „ Naším zámerom je, aby slúžila nielen pre klientov centra, ale aj pre širokú verejnosť “– povedala riaditeľka DSS Mgr. Adriana Tichá.

Okrem kaplnky boli posvätené aj samotné priestory DSS Jesienka.

Celá slávnosť s pozvanými hosťami i s klientmi, ktorí tu ako prví našli svoj nový domov, sa udiala v príjemnej atmosfére.

Zamestnanci a klienti DSS Jesienky všetkým, ktorí materiálne a finančne prispeli k zariadeniu kaplnky sv. Františka z Assisi, vyslovujú úprimné ,, Pán Boh zaplať“.