Deň Matiek v Jesienke

Posuňťe sa nižšie

Deň Matiek v Jesienke


Zariadenie pre seniorov v našom meste poskytuje druhý domov i ženám, ktoré vedia, čo je to obeta, láska i porozumenie. Za celý svoj život tieto dary rozdávali a my sa im s vďakou a úctou každý deň aspoň kúsok snažíme vrátiť. Inak to nebolo ani 13. mája.

V Jesienke bol tento deň dňom babičiek a prababičiek. O spestrenie tejto milej slávnosti, ktorá sa konala v domáckom a komornom štýle, sa postarali žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Bytči pod odborným vedením svojich učiteliek. Pestrý kultúrny program plný hudby a spevu v závere obohatila svojim literárnym prednesom 86-ročná obyvateľka Jesienky, pani Anna Pelíšková.

Ako malú vďaku prijali všetky oslávenkyne ruže a nechýbalo ani pohostenie, ktoré bolo zabezpečené s finančnou podporou Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii Pontis prostredníctvom realizácie projektu „S úsmevom na tvári lepšie sa darí“.

Odchodom našich talentovaných hostí sa skončil len program, a veríme, že nie posledný.

Každodenná starostlivosť a úcta, ktorú si ženy-matky v našom zariadení zaslúžia, ostane i naďalej pre nás samozrejmosťou.Text a foto: Mgr. Jaroslava Kmeťová