Testovanie ukončené

Posuňťe sa nižšie

Testovanie ukončené


Milí naši priatelia a známi.... Dnešným dňom sme v našom zariadení ukončili plošné testovanie zamestnancov a klientov na ochorenie COVID-19, ktoré u nás prebiehalo priebežne od 06.mája . Prítomnosť IgM a IgG protilátok sa overovala kazetovými rýchlotestami z odobratej kvapky krvi. S potešením konštatujeme , že naše očakávania sa potvrdili a VŠETKY vyhodnotené vzorky boli NEGATÍVNE Prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia, ktoré boli v zariadení od začiatku marca zavedené a dodržiavané, preto neboli zbytočné a vďaka nim sme ochránili pred nákazou všetkých našich klientov a zamestnancov . Chcem týmto vyjadiriť všetkým ešte raz poďakovanie za to, ako sme spoločne celé toto náročné obdobie zvládli a teším sa na ďalšie spoločné chvíle a aktivity v už uvoľnenejšom režime