Dokumenty

faktury_kuchyna_2018

Cislo fakturyCislo faktury dodavatelaCislo zmluvyCislo objednavkyIcoObchodny nazovAdresa dodavatelaSumaMenaPredmetDatum vystaveniaDatum dodaniaDatum splatnosti
193/22018718094719/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca132.18EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-31 00:00:002018-12-31 00:00:002019-01-14 00:00:00
192/220184112015/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom431.63EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-17 14:25:012018-12-31 00:00:002019-01-31 14:25:01
191/22018718199019/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca646.65EURNakup potravin pre sklad kuchyna2028-12-31 00:00:002018-12-31 00:00:002019-01-14 00:00:00
190/22018501806833/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca491.36EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-31 00:00:002018-12-31 00:00:002019-01-14 00:00:00
189/2201818007288/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca473.08EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-31 00:00:002018-12-31 00:00:002019-01-14 00:00:00
188/22018718190819/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca638.9EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-15 00:00:002018-12-15 00:00:002019-01-14 00:00:00
187/22018109986445/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom332.51EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-15 00:00:002018-12-15 00:00:002018-12-29 00:00:00
186/2201842018038692/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1289.75EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-20 00:00:002018-12-20 00:00:002019-01-03 00:00:00
185/2201818027204/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica60.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-11 00:00:002018-12-11 00:00:002018-12-25 00:00:00
184/22018109981005/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom402.05EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-15 00:00:002018-12-15 00:00:002018-12-29 00:00:00
183/2201842018037162/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok420.74EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-06 00:00:002018-12-06 00:00:002018-12-20 00:00:00
182/22018301549187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina158.94EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-20 00:00:002018-12-20 00:00:002019-01-03 00:00:00
181/2201818027894/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica84.6EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-18 00:00:002018-12-18 00:00:002019-01-01 00:00:00
180/2201842018035142/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok867.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-22 00:00:002018-11-22 00:00:002018-12-06 00:00:00
179/2201818015075701/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov522.46EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2018-11-28 00:00:002018-11-28 00:00:002018-12-12 00:00:00
178/22018109977175/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom428.2EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-15 00:00:002018-11-15 00:00:002018-11-29 00:00:00
177/2201818006668/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca494.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-30 00:00:002018-11-30 00:00:002018-12-10 00:00:00
176/22018301465187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina481.61EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-30 00:00:002018-11-30 00:00:002018-12-14 00:00:00
175/22018109981005/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom355.27EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-30 00:00:002018-11-30 00:00:002018-12-14 00:00:00
174/22018501806083/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca607.41EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-12-05 00:00:002018-12-05 00:00:002018-12-19 00:00:00
173/22018718183219/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca952.95EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-30 00:00:002018-11-30 00:00:002018-12-30 00:00:00
172/2201818025734/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica59.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-27 00:00:002018-11-27 00:00:002018-12-11 00:00:00
171/22018718173119/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca585.42EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-15 00:00:002018-11-15 00:00:002018-12-15 00:00:00
170/22018301411187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina186.08EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-16 00:00:002018-11-16 00:00:002018-11-30 00:00:00
169/22018301395187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina327.97EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-13 00:00:002018-11-13 00:00:002018-11-27 00:00:00
168/2201842018032352/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok589.67EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-02 00:00:002018-11-02 00:00:002018-11-16 00:00:00
167/2201842018034172/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok720.36EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-15 00:00:002018-11-15 00:00:002018-11-29 00:00:00
166/22018109973295/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom414.23EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-31 00:00:002018-10-31 00:00:002018-11-14 00:00:00
165/2201842018033092/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok191.11EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-08 00:00:002018-11-08 00:00:002018-11-22 00:00:00
164/2201818024474/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica59.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-13 00:00:002018-11-13 00:00:002018-11-27 00:00:00
163/22018501805463/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca473.85EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-11-06 00:00:002018-11-06 00:00:002018-11-20 00:00:00
162/2201818006098/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca491.94EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-31 00:00:002018-10-31 00:00:002018-11-10 00:00:00
161/2201842018031952/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok264.55EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-25 00:00:002018-10-25 00:00:002018-11-08 00:00:00
160/22018301322187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina318.88EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-26 00:00:002018-10-26 00:00:002018-11-09 00:00:00
159/22018718169219/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca783.89EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-31 00:00:002018-10-31 00:00:002018-11-30 00:00:00
158/2201818015069401/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov686.72EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2018-11-02 00:00:002018-11-02 00:00:002018-11-16 00:00:00
157/22018718159919/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca616.47EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-15 00:00:002018-10-15 00:00:002018-11-14 00:00:00
156/2201818022304/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica59.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-16 00:00:002018-10-16 00:00:002018-10-30 00:00:00
155/2201818021244/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica59.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-02 00:00:002018-10-02 00:00:002018-10-16 00:00:00
154/22018109968755/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom362.5EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-15 00:00:002018-10-15 00:00:002018-10-29 00:00:00
153/22018301263187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina128.47EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-12 00:00:002018-10-12 00:00:002018-10-26 00:00:00
152/2201842018031082/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok753.73EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-18 00:00:002018-10-18 00:00:002018-11-01 00:00:00
151/2201818015045551/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov480.62EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2018-10-09 00:00:002018-10-09 00:00:002018-10-23 00:00:00
150/2201842018028942/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok831.7EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-04 00:00:002018-10-04 00:00:002018-10-18 00:00:00
149/22018420180029852/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok430.76EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-11 00:00:002018-10-11 00:00:002018-10-25 00:00:00
148/22018300980187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina188.42EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-08 00:00:002018-08-08 00:00:002018-08-22 00:00:00
147/2201818015045651/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov77.55EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2018-07-06 00:00:002018-07-06 00:00:002018-07-20 00:00:00
146/22018109964815/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom344.98EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-30 00:00:002018-09-30 00:00:002018-10-14 00:00:00
145/2201842018026862/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok713.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-20 00:00:002018-09-20 00:00:002018-10-04 00:00:00
144/2201842018027912/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok408.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-27 00:00:002018-09-27 00:00:002018-10-11 00:00:00
143/2201842018027122/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok32.44EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-21 00:00:002018-09-21 00:00:002018-10-05 00:00:00
142/2201818005608/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca494.47EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-30 00:00:002018-09-30 00:00:002018-10-10 00:00:00
141/22018109961475/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom367.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-15 00:00:002018-09-15 00:00:002018-09-29 00:00:00
140/22018301171187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina333.77EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-20 00:00:002018-09-20 00:00:002018-10-04 00:00:00
139/22018501804773/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca542.78EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-10-03 00:00:002018-10-03 00:00:002018-10-17 00:00:00
138/22018718148119/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca648.74EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-30 00:00:002018-09-30 00:00:002018-10-30 00:00:00
137/22018718143019/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca870.69EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-15 00:00:002018-09-15 00:00:002018-10-15 00:00:00
136/2201818019964/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica56.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-18 00:00:002018-09-18 00:00:002018-10-02 00:00:00
135/22018301138187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina36.49EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-13 00:00:002018-09-13 00:00:002018-09-27 00:00:00
134/2201842018025972/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1078.68EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-13 00:00:002018-09-13 00:00:002018-09-27 00:00:00
133/22018718133519/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca775.94EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-09-30 00:00:00
132/2201818018994/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica56.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-04 00:00:002018-09-04 00:00:002018-09-18 00:00:00
131/22018501804543/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca462.5EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-09-04 00:00:002018-09-04 00:00:002018-09-18 00:00:00
130/2201818005065/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom632.03EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-09-10 00:00:00
129/22018109958645/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom416.52EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-09-14 00:00:00
128/22018301065187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina134.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-28 00:00:002018-08-28 00:00:002018-09-11 00:00:00
127/2201842018023572/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1104.55EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-23 00:00:002018-08-23 00:00:002018-09-06 00:00:00
126/2201842018023552/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok868.37EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-23 00:00:002018-08-23 00:00:002018-09-06 00:00:00
125/22018109955685/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom357.77EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-15 00:00:002018-08-15 00:00:002018-08-29 00:00:00
124/22018301016187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina51.1EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-16 00:00:002018-08-16 00:00:002018-08-30 00:00:00
123/2201818017914/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-21 00:00:002018-08-21 00:00:002018-09-04 00:00:00
122/22018718126819/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca463.84EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-15 00:00:002018-08-15 00:00:002018-09-14 00:00:00
121/2201842018021192/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok643.78EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-21 00:00:002018-08-21 00:00:002018-07-05 00:00:00
120/22018300989187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina153.06EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-10 00:00:002018-08-10 00:00:002018-08-24 00:00:00
119/2201818017054/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-07 00:00:002018-08-07 00:00:002018-08-21 00:00:00
118/22018301011187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina286.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-16 00:00:002018-08-16 00:00:002018-08-30 00:00:00
117/22018109952015/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom447.35EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-31 00:00:002018-07-31 00:00:002018-08-14 00:00:00
116/2201818004528/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca457.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-31 00:00:002018-07-31 00:00:002018-08-10 00:00:00
115/22018718115819/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca728.57EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-31 00:00:002018-07-31 00:00:002018-08-30 00:00:00
114/22018501804173/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca521.23EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-08-02 00:00:002018-08-02 00:00:002018-08-16 00:00:00
113/2201818015048361/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov364.76EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2018-07-25 00:00:002018-07-25 00:00:002018-08-08 00:00:00
112/2201842018022752/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok236.14EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-24 00:00:002018-07-24 00:00:002018-08-07 00:00:00
111/2201842018022602/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1035.32EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-18 00:00:002018-07-18 00:00:002018-08-01 00:00:00
110/22018109948215/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom431.56EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-15 00:00:002018-07-15 00:00:002018-07-29 00:00:00
109/22018718111919/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca807.47EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-15 00:00:002018-07-15 00:00:002018-08-14 00:00:00
108/22018300894187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina225.89EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-19 00:00:002018-07-19 00:00:002018-08-02 00:00:00
107/22018300822188/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca385.39EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-03 00:00:002018-07-03 00:00:002018-07-17 00:00:00
106/22018300679187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina83.34EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-24 00:00:002018-07-24 00:00:002018-08-07 00:00:00
105/2201818015264/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica51.84EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-10 00:00:002018-07-10 00:00:002018-07-24 00:00:00
104/2201842018022292/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1061.6EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-06 00:00:002018-07-06 00:00:002018-07-20 00:00:00
103/2201818004058/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca427.46EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-06-30 00:00:002018-06-30 00:00:002018-07-10 00:00:00
102/2201842017001802/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok70.87EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-04 00:00:002018-04-04 00:00:002018-04-18 00:00:00
101/22018109944165/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom424.06EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-06-30 00:00:002018-06-30 00:00:002018-07-14 00:00:00
100/22018178014134/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica51.84EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-06-26 00:00:002018-06-26 00:00:002018-07-10 00:00:00
99/22018109940665/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom451.58EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-06-15 00:00:002018-06-15 00:00:002018-06-29 00:00:00
98/22018501803443/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca598.67EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-07-03 00:00:002018-07-03 00:00:002018-07-17 00:00:00
97/22018718102419/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca489.98EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-06-30 00:00:002018-06-30 00:00:002018-07-30 00:00:00
96/22018718094719/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca578.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-06-15 00:00:002018-06-15 00:00:002018-07-15 00:00:00
95/2201842018020422/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok776.1EURNakup potravin2018-06-14 00:00:002018-06-14 00:00:002018-06-28 00:00:00
94/2201818013224/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica51.84EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-06-12 00:00:002018-06-12 00:00:002018-06-26 00:00:00
93/2201830626/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina207.51EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-31 00:00:002018-05-31 00:00:002018-06-14 00:00:00
92/2201804396/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina67.26EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-31 00:00:002018-05-31 00:00:002018-06-14 00:00:00
91/22018501802753/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca534.89EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-06-05 00:00:002018-06-05 00:00:002018-06-19 00:00:00
90/2201818011934/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica62.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-29 00:00:002018-05-29 00:00:002018-06-12 00:00:00
89/2201818003348/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca389.62EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-31 00:00:002018-05-31 00:00:002018-06-10 00:00:00
88/22018109937425/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom414.83EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-31 00:00:002018-05-31 00:00:002018-06-14 00:00:00
87/2201842018018682/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok508.88EURNakup potravin2018-05-31 00:00:002018-05-31 00:00:002018-06-14 00:00:00
86/2201842018017652/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok968.59EURNakup potravin2018-05-24 00:00:002018-05-24 00:00:002018-06-07 00:00:00
85/2201803786/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina205.25EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-10 00:00:002018-05-10 00:00:002018-05-24 00:00:00
84/2201830546/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina33.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-10 00:00:002018-05-10 00:00:002018-05-24 00:00:00
83/2201830586/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina187.97EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-20 00:00:002018-05-20 00:00:002018-06-03 00:00:00
82/2201804306/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina141.32EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-20 00:00:002018-05-20 00:00:002018-06-03 00:00:00
81/2201842018016732/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok437.7EURNakup potravin2018-05-17 00:00:002018-05-17 00:00:002018-05-31 00:00:00
80/22018300679187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina213.5EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-30 00:00:002018-05-30 00:00:002018-06-13 00:00:00
79/22018300614187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina120.24EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-15 00:00:002018-05-15 00:00:002018-05-29 00:00:00
78/22018109932935/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom307.87EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-15 00:00:002018-05-15 00:00:002018-05-29 00:00:00
77/2201818010684/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica62.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-15 00:00:002018-05-15 00:00:002018-05-29 00:00:00
76/2201842018015682/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok571.11EURNakup potravin2018-05-10 00:00:002018-05-10 00:00:002018-05-24 00:00:00
75/2201818002728/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca479.3EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-30 00:00:002018-04-30 00:00:002018-05-10 00:00:00
74/22018109929365/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom480.34EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-30 00:00:002018-04-30 00:00:002018-05-14 00:00:00
73/2201842018014752/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok543.18EURNakup potravin2018-05-03 00:00:002018-05-03 00:00:002018-05-17 00:00:00
72/2201818009874/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica62.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-02 00:00:002018-05-02 00:00:002018-05-16 00:00:00
71/2201842018015092/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok82.32EURNakup potravin2018-05-04 00:00:002018-05-04 00:00:002018-05-18 00:00:00
70/2201830496/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina203.95EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-30 00:00:002018-04-30 00:00:002018-05-14 00:00:00
69/2201803686/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina191.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-30 00:00:002018-04-30 00:00:002018-05-14 00:00:00
68/2201830416/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina217.72EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-10 00:00:002018-04-10 00:00:002018-04-24 00:00:00
67/2201803006/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina304.85EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-20 00:00:002018-04-20 00:00:002018-05-04 00:00:00
66/2201830456/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina282.9EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-20 00:00:002018-04-20 00:00:002018-05-04 00:00:00
65/2201802826/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina113.56EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-10 00:00:002018-04-10 00:00:002018-04-24 00:00:00
64/22018501802083/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca613.9EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-05-04 00:00:002018-05-04 00:00:002018-05-18 00:00:00
63/22018300536187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina315.33EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-27 00:00:002018-04-27 00:00:002018-05-11 00:00:00
62/22018109925135/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom269.23EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-15 00:00:002018-04-15 00:00:002018-04-29 00:00:00
61/2201842018013122/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok444.88EURNakup potravin2018-04-19 00:00:002018-04-19 00:00:002018-05-03 00:00:00
60/2201842018013012/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok259.15EURNakup potravin2018-04-19 00:00:002018-04-19 00:00:002018-05-03 00:00:00
59/2201842018013022/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok492.1EURNakup potravin2018-04-19 00:00:002018-04-19 00:00:002018-05-03 00:00:00
58/2201818007674/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica62.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-04 00:00:002018-04-04 00:00:002018-04-18 00:00:00
57/2201842018011162/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok964.45EURNakup potravin2018-04-05 00:00:002018-04-05 00:00:002018-04-19 00:00:00
56/22018300428187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina283.58EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-06 00:00:002018-04-06 00:00:002018-04-20 00:00:00
55/22018420180205872/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1411.67EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-31 00:00:002018-03-31 00:00:002018-04-14 00:00:00
54/22018501801413/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca565.37EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-04-05 00:00:002018-04-05 00:00:002018-04-19 00:00:00
53/2201830316/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina290.21EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-20 00:00:002018-03-20 00:00:002018-04-03 00:00:00
52/2201802246/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina242.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-20 00:00:002018-03-20 00:00:002018-04-03 00:00:00
51/2201818001948/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca535.38EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-31 00:00:002018-03-31 00:00:002018-04-10 00:00:00
50/2201842018009872/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1236.23EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-22 00:00:002018-03-22 00:00:002018-04-05 00:00:00
49/2201818006384/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica77.76EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-20 00:00:002018-03-20 00:00:002018-04-03 00:00:00
48/22018300351187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina191.63EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-20 00:00:002018-03-20 00:00:002018-04-03 00:00:00
47/2201801926/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina65.86EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-10 00:00:002018-03-10 00:00:002018-03-24 00:00:00
46/2201830286/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina178.46EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-10 00:00:002018-03-10 00:00:002018-03-24 00:00:00
45/2201830236/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina259.08EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-28 00:00:002018-02-28 00:00:002018-03-14 00:00:00
44/2201801836/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina86EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-28 00:00:002018-02-28 00:00:002018-03-14 00:00:00
43/2201802546/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina182.27EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-31 00:00:002018-03-31 00:00:002018-04-14 00:00:00
42/2201830366/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina185.46EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-31 00:00:002018-03-31 00:00:002018-04-14 00:00:00
41/22018109921455/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom424.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-30 00:00:002018-03-30 00:00:002018-04-14 00:00:00
40/22018109917675/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom324.95EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-15 00:00:002018-03-15 00:00:002018-03-29 00:00:00
39/2201842018009002/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok444.95EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-15 00:00:002018-03-15 00:00:002018-03-29 00:00:00
38/22018300320187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina62.56EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-13 00:00:002018-03-13 00:00:002018-03-27 00:00:00
37/2201818015016031/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov393.8EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2018-03-02 00:00:002018-03-02 00:00:002018-03-16 00:00:00
36/22018501800763/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca506.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-05 00:00:002018-03-05 00:00:002018-03-19 00:00:00
35/2201818003914/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica77.76EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-20 00:00:002018-02-20 00:00:002018-03-06 00:00:00
34/2201842018006302/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok583.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-22 00:00:002018-02-22 00:00:002018-03-08 00:00:00
33/22018109911365/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom427.45EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-15 00:00:002018-02-15 00:00:002018-03-01 00:00:00
32/2201800706/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina164.98EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-30 00:00:002018-01-30 00:00:002018-02-13 00:00:00
31/2201830106/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina334.92EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-31 00:00:002018-01-31 00:00:002018-02-14 00:00:00
30/2201801096/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina106EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-10 00:00:002018-02-10 00:00:002018-02-24 00:00:00
29/2201830156/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina196.02EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-10 00:00:002018-02-10 00:00:002018-02-24 00:00:00
28/2201830196/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina153.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-20 00:00:002018-02-20 00:00:002018-03-06 00:00:00
27/2201801576/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina155.74EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-20 00:00:002018-02-20 00:00:002018-03-06 00:00:00
26/22018300183187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina119.99EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-12 00:00:002018-02-12 00:00:002018-02-26 00:00:00
25/2201842018007092/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok956.46EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-03-01 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-15 00:00:00
24/22018109913445/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom228.56EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-28 00:00:002018-02-28 00:00:002018-03-14 00:00:00
23/2201818001208/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca389.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-28 00:00:002018-02-28 00:00:002018-03-10 00:00:00
22/22018300246187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina251.92EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-26 00:00:002018-02-26 00:00:002018-03-12 00:00:00
21/2201830026/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina202.72EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2018-01-10 00:00:002018-01-10 00:00:002018-01-24 00:00:00
20/2201842018005002/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok383.09EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-08 00:00:002018-02-08 00:00:002018-02-22 00:00:00
19/2201818002914/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica77.76EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-06 00:00:002018-02-06 00:00:002018-02-20 00:00:00
18/2201842018004232/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok480.62EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-01 00:00:002018-02-01 00:00:002018-02-15 00:00:00
17/2201842018004342/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok800.98EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-01 00:00:002018-02-01 00:00:002018-02-15 00:00:00
16/2201842018004392/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok82.32EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-01 00:00:002018-02-01 00:00:002018-02-15 00:00:00
15/2201818000478/201846277811PEKAREN J and J s.r.o.Sakalovej 45/42, 01352 Jablonove422.58EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-31 00:00:002018-01-31 00:00:002018-02-10 00:00:00
14/2201810993925/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom404.74EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-31 00:00:002018-01-31 00:00:002018-02-14 00:00:00
13/2201830066/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina235.68EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-20 00:00:002018-01-20 00:00:002018-02-03 00:00:00
12/2201800326/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina152.12EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-20 00:00:002018-01-20 00:00:002018-02-03 00:00:00
11/22018501800053/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca343.05EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-02-05 00:00:002018-02-05 00:00:002018-02-19 00:00:00
10/22018300089187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina260.68EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-25 00:00:002018-01-25 00:00:002018-02-08 00:00:00
9/2201842018003372/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok390.83EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-25 00:00:002018-01-25 00:00:002018-02-08 00:00:00
8/2201818001654/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica77.76EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-23 00:00:002018-01-23 00:00:002018-02-06 00:00:00
7/2201810992305/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom227.44EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-15 00:00:002018-01-15 00:00:002018-01-29 00:00:00
6/2201842018001402/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok867.34EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-11 00:00:002018-01-11 00:00:002018-01-25 00:00:00
5/22018300017187/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina174.43EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-09 00:00:002018-01-09 00:00:002018-01-23 00:00:00
4/2201818000444/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica75.6EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-09 00:00:002018-01-09 00:00:002018-01-23 00:00:00
3/2201842018002512/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1164.55EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-18 00:00:002018-01-18 00:00:002018-02-01 00:00:00
2/2201800246/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina107.53EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-10 00:00:002018-01-10 00:00:002018-01-24 00:00:00
1/2201830026/201847480271ATLANTAZilina 0, 01001 Zilina160.75EURNakup potravin pre sklad kuchyna2018-01-10 00:00:002018-01-10 00:00:002018-01-24 00:00:00