Dokumenty

faktury_kuchyna_2019

Cislo fakturyCislo faktury dodavatelaCislo zmluvyCislo objednavkyIcoDodavatelAdresaSumaMenaPredmetDatum vystaveniaDatum dodania Datum splatnosti
190/22019301468197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina37.07EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:002020-02-02 21:18:39
189/22019190291436/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica71.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:002020-01-31 13:42:36
188/22019190055138/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca568.46EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:002020-01-10 00:00:00
187/22019420190377634/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok532.31EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-19 00:00:002019-12-31 00:00:002020-01-02 00:00:00
186/22019420190377734/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok984.3EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-19 00:00:002019-12-31 00:00:002020-01-02 00:00:00
185/220191090874137/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom409.34EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-15 00:00:002019-12-31 00:00:002019-12-29 00:00:00
184/220195019063839/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca571.72EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:002020-01-14 00:00:00
183/22019719243335/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca810.6EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:002020-01-30 00:00:00
182/220191090889437/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom465.31EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-31 00:00:002019-12-31 00:00:002020-01-14 00:00:00
181/22019719230135/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca852.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-15 00:00:002019-12-31 00:00:002020-01-14 00:00:00
180/22019420190368234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok510.8EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-12 00:00:002019-12-31 00:00:002019-12-26 00:00:00
179/22019190297536/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica71.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-17 00:00:002019-12-17 00:00:002019-12-31 00:00:00
178/220191090839637/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom285.84EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-30 00:00:002019-12-27 00:00:002019-12-14 00:00:00
177/22019301468197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina216.85EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-18 00:00:002019-12-27 00:00:002020-01-01 00:00:00
176/22019190291436/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica71.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-10 00:00:002019-12-25 00:00:002019-12-24 00:00:00
175/220195019056639/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca518.57EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-04 00:00:002019-12-11 00:00:002019-12-18 00:00:00
174/22019420190359934/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok681.67EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-05 00:00:002019-12-11 00:00:002019-12-19 00:00:00
173/220191090785637/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom418.21EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-15 00:00:002019-12-04 00:00:002019-11-29 00:00:00
172/220193340172658/201931562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany131.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-22 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-06 00:00:00
171/22019420190323234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok39.65EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-11 00:00:002019-12-04 00:00:002019-11-25 00:00:00
170/220193340210448/201931562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany238.93EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-30 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-14 00:00:00
169/22019420190329734/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok799.72EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-14 00:00:002019-12-04 00:00:002019-11-28 00:00:00
168/22019420190329834/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok411.65EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-14 00:00:002019-12-04 00:00:002019-11-28 00:00:00
167/22019420190351034/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok103.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-28 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-12 00:00:00
166/220197192215635/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca661.03EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-30 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-30 00:00:00
165/22019420190349234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok593.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-28 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-12 00:00:00
164/22019190278236/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica71.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-26 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-10 00:00:00
163/22019420190340534/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok391.83EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-21 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-05 00:00:00
162/22019301419197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina30.32EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-03 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-17 00:00:00
161/22019301418197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina450.89EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-12-03 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-17 00:00:00
160/22019190051238/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca616.2EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-11-30 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-10 00:00:00
159/22019719207135/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca709.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-15 00:00:002019-11-22 00:00:002019-12-15 00:00:00
158/220191090750037/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom606.11EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-31 00:00:002019-11-14 00:00:002019-11-14 00:00:00
157/22019190268236/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica71.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-12 00:00:002019-11-12 00:00:002019-11-26 00:00:00
156/22019190046238/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca642.26EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-10-31 00:00:002019-11-10 00:00:002019-11-10 00:00:00
155/22019420190319634/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok580.3EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-07 00:00:002019-11-07 00:00:002019-11-21 00:00:00
154/220195019050739/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca545.29EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-06 00:00:002019-11-06 00:00:002019-11-20 00:00:00
153/22019420190314734/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok82.25EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-04 00:00:002019-11-06 00:00:002019-11-18 00:00:00
152/22019301319197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina344.11EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-11-05 00:00:002019-11-05 00:00:002019-11-19 00:00:00
151/22019301300197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina67.2EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-30 00:00:002019-10-31 00:00:002019-11-13 00:00:00
150/22019719195835/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca789.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-31 00:00:002019-10-31 00:00:002019-11-30 00:00:00
149/22019420190304634/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1306.94EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-24 00:00:002019-10-31 00:00:002019-11-07 00:00:00
148/22019190254836/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica71.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-29 00:00:002019-10-31 00:00:002019-11-12 00:00:00
147/220191090706937/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom452.92EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-15 00:00:002019-10-29 00:00:002019-10-29 00:00:00
146/22019420190294834/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok724.03EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-17 00:00:002019-10-29 00:00:002019-10-31 00:00:00
145/22019190241536/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica58.32EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-15 00:00:002019-10-29 00:00:002019-10-29 00:00:00
144/22019719180735/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca760.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-15 00:00:002019-10-22 00:00:002019-11-14 00:00:00
143/22019420190283034/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok533.7EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-10 00:00:002019-10-11 00:00:002019-10-24 00:00:00
142/22019420190274434/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok479.35EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-03 00:00:002019-10-07 00:00:002019-10-17 00:00:00
141/22019301206197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina447EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-02 00:00:002019-10-07 00:00:002019-10-16 00:00:00
140/22019301204197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina24.88EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-02 00:00:002019-10-07 00:00:002019-10-16 00:00:00
139/22019719165035/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca727.9EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-30 00:00:002019-10-07 00:00:002019-10-30 00:00:00
138/220195019044539/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca648.27EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-10-23 16:25:562019-10-07 00:00:002019-11-06 16:25:56
137/22019420190274434/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok854.79EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-26 00:00:002019-10-07 00:00:002019-10-10 00:00:00
136/22019190040038/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca553.36EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-09-30 00:00:002019-09-30 00:00:002019-10-14 00:00:00
135/220191090663837/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom420.07EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-30 00:00:002019-09-30 00:00:002019-10-14 00:00:00
134/22019190215136/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica51.84EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-19 00:00:002019-09-19 00:00:002019-10-03 00:00:00
133/22019420190253434/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok591.79EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-19 00:00:002019-09-19 00:00:002019-10-03 00:00:00
132/22019420190253234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok545EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-18 00:00:002019-09-18 00:00:002019-10-02 00:00:00
131/22019719155735/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca765.64EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-15 00:00:002019-09-15 00:00:002019-10-15 00:00:00
130/220191090625937/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom490.15EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-15 00:00:002019-09-15 00:00:002019-09-29 00:00:00
129/22019420190243734/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok251.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-12 00:00:002019-09-12 00:00:002019-09-26 00:00:00
128/22019420190243834/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok447.69EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-12 00:00:002019-09-12 00:00:002019-09-26 00:00:00
127/22019300997197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina86.04EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-10 00:00:002019-09-10 00:00:002019-09-24 00:00:00
126/22019190150507633/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov432.18EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-09 00:00:002019-09-09 00:00:002019-09-23 00:00:00
125/220191090587037/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom679.79EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-31 00:00:002019-09-09 00:00:002019-09-14 00:00:00
124/22019300993197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina474.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-05 00:00:002019-09-06 00:00:002019-09-19 00:00:00
123/22019420190236134/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok813.68EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-05 00:00:002019-09-06 00:00:002019-09-19 00:00:00
122/220195019042039/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca320.47EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-04 00:00:002019-09-06 00:00:002019-09-18 00:00:00
121/22019719146535/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca822EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-31 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-30 00:00:00
120/22019420190235134/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok138.24EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-04 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-18 00:00:00
119/22019190200336/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica51.84EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-09-03 00:00:002019-09-03 00:00:002019-09-17 00:00:00
118/22019190035838/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca586.16EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-08-31 00:00:002019-08-31 00:00:002019-09-10 00:00:00
117/22019420190230534/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok122.57EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-30 00:00:002019-08-30 00:00:002019-09-13 00:00:00
116/22019190195736/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica46.87EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-27 00:00:002019-08-28 00:00:002019-09-10 00:00:00
115/22019420190221334/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok425.83EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-22 00:00:002019-08-28 00:00:002019-09-05 00:00:00
114/220191090549037/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom440.82EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-15 00:00:002019-08-28 00:00:002019-08-29 00:00:00
113/22019420190217334/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok83.04EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-09 00:00:002019-08-28 00:00:002019-08-23 00:00:00
112/22019190185736/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica46.87EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-13 00:00:002019-08-28 00:00:002019-08-27 00:00:00
111/22019420190218834/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok412.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-16 00:00:002019-08-28 00:00:002019-08-30 00:00:00
110/22019420190226234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok349.56EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-28 00:00:002019-08-28 00:00:002019-09-11 00:00:00
109/22019719137135/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca654.27EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-15 00:00:002019-08-26 00:00:002019-09-14 00:00:00
108/22019300994197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina339.47EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-08 00:00:002019-08-08 00:00:002019-08-22 00:00:00
107/220195019038639/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca518.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-05 00:00:002019-08-07 00:00:002019-08-19 00:00:00
106/22019420190217034/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok567.19EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-07 00:00:002019-08-07 00:00:002019-08-21 00:00:00
105/22019420190215234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok974.63EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-01 00:00:002019-08-07 00:00:002019-08-15 00:00:00
104/22019719126735/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca866.8EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-31 00:00:002019-08-07 00:00:002019-08-30 00:00:00
103/22019300849197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina32.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-08-01 00:00:002019-08-07 00:00:002019-08-15 00:00:00
102/22019420190210334/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1217.45EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-11 00:00:002019-07-31 00:00:002019-07-25 00:00:00
101/220191090485537/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom528.41EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-31 00:00:002019-07-31 00:00:002019-08-14 00:00:00
100/22019190174636/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-30 00:00:002019-07-31 00:00:002019-08-13 00:00:00
99/22019190163936/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-16 00:00:002019-07-31 00:00:002019-07-30 00:00:00
98/22019190028738/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca553.35EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-07-31 00:00:002019-07-31 00:00:002019-08-14 00:00:00
97/22019420190213534/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok474.04EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-24 00:00:002019-07-31 00:00:002019-08-07 00:00:00
96/220191090521337/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom733.13EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-31 00:00:002019-07-31 00:00:002019-08-14 00:00:00
95/22019719116035/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca805.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-15 00:00:002019-07-23 00:00:002019-08-14 00:00:00
94/22019420190208734/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1032.06EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-12 00:00:002019-07-12 00:00:002019-07-26 00:00:00
93/22019300845197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina448.62EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-12 00:00:002019-07-12 00:00:002019-07-26 00:00:00
92/22019420190210434/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok84.98EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-11 00:00:002019-07-12 00:00:002019-07-25 00:00:00
91/22019719109135/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca673.68EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-01 00:00:002019-07-09 00:00:002019-07-15 00:00:00
90/22019190028738/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca611.32EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-06-30 00:00:002019-07-09 00:00:002019-07-10 00:00:00
89/220191090454637/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom468.32EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-30 00:00:002019-07-09 00:00:002019-07-14 00:00:00
88/22019300760197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina62.29EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-28 00:00:002019-07-09 00:00:002019-07-12 00:00:00
87/22019190155336/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-02 00:00:002019-07-09 00:00:002019-07-16 00:00:00
86/22019300777197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina47.28EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-01 00:00:002019-07-09 00:00:002019-07-15 00:00:00
85/220191090413137/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom486.61EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-15 00:00:002019-07-09 00:00:002019-06-29 00:00:00
84/220195019032339/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca412.52EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-07-03 00:00:002019-07-09 00:00:002019-07-17 00:00:00
83/22019420190192034/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok602.69EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-13 00:00:002019-06-21 00:00:002019-06-27 00:00:00
82/22019190143536/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-18 00:00:002019-06-21 00:00:002019-07-02 00:00:00
81/22019420190198034/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok824.1EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-19 00:00:002019-06-21 00:00:002019-07-03 00:00:00
80/2201930071197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina399.25EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-19 00:00:002019-06-21 00:00:002019-07-03 00:00:00
79/22019719096335/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca569.53EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-15 00:00:002019-06-21 00:00:002019-07-15 00:00:00
78/22019420190184934/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok44.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-06 00:00:002019-06-18 00:00:002019-06-20 00:00:00
77/22019190131736/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-04 00:00:002019-06-18 00:00:002019-06-18 00:00:00
76/22019190150375633/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov628.26EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-14 00:00:002019-06-18 00:00:002019-06-28 00:00:00
75/22019420190184534/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok388.03EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-06 00:00:002019-06-18 00:00:002019-06-20 00:00:00
74/220191090382337/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom678.38EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-31 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-14 00:00:00
73/22019420190177234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok506.02EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-30 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-13 00:00:00
72/220195019025839/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca486.45EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-06-05 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-19 00:00:00
71/22019300585197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina272.65EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-31 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-14 00:00:00
70/22019190023338/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca518.34EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-05-31 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-10 00:00:00
69/22019420190169034/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1147.61EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-23 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-06 00:00:00
68/22019719089235/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca201.37EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-31 00:00:002019-06-07 00:00:002019-06-30 00:00:00
67/22019420190168834/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok216.12EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-23 00:00:002019-05-28 00:00:002019-06-06 00:00:00
66/220191090330337/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom391.9EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-15 00:00:002019-05-28 00:00:002019-05-29 00:00:00
65/22019190117836/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica56.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-21 00:00:002019-05-28 00:00:002019-06-04 00:00:00
64/22019719082535/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca695.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-15 00:00:002019-05-28 00:00:002019-06-14 00:00:00
63/220195019019539/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca421.17EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-06 00:00:002019-05-27 00:00:002019-05-20 00:00:00
62/22019190150300133/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov489.56EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-13 00:00:002019-05-21 00:00:002019-05-27 00:00:00
61/22019420190160334/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok174.26EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-16 00:00:002019-05-21 00:00:002019-05-30 00:00:00
60/220191090302637/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom509.54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-30 00:00:002019-05-15 00:00:002019-05-14 00:00:00
59/22019190106336/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica56.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-07 00:00:002019-05-15 00:00:002019-05-21 00:00:00
58/22019420190144534/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok880.58EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-05 00:00:002019-05-15 00:00:002019-05-16 00:00:00
57/22019420190151234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok468.37EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-09 00:00:002019-05-15 00:00:002019-05-23 00:00:00
56/22019190019638/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca537.49EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-04-30 00:00:002019-05-15 00:00:002019-05-10 00:00:00
55/22019300482197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina405.14EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-05-10 00:00:002019-05-14 00:00:002019-05-24 00:00:00
54/22019719073935/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca814.58EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-30 00:00:002019-04-30 00:00:002019-05-30 00:00:00
53/22019719056935/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca660.83EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-15 00:00:002019-04-25 00:00:002019-05-15 00:00:00
52/22019420190136134/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok265.61EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-05-09 00:00:00
51/22019420190133034/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1082.27EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-17 00:00:002019-04-17 00:00:002019-05-01 00:00:00
50/22019300399197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina335.04EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-16 00:00:002019-04-16 00:00:002019-04-30 00:00:00
49/220191090258037/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom523.97EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-15 00:00:002019-04-16 00:00:002019-04-29 00:00:00
48/22019190084036/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica60.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-09 00:00:002019-04-16 00:00:002019-04-23 00:00:00
47/22019420190115234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok877.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-16 00:00:002019-04-16 00:00:002019-04-18 00:00:00
46/22019420190124834/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok656.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-11 00:00:002019-04-11 00:00:002019-04-25 00:00:00
45/22019190150151633/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov340.08EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-22 23:50:372019-04-22 23:50:372019-05-06 23:50:37
44/22019190058036/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica60.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-22 23:46:472019-04-22 23:46:472019-05-06 23:46:47
43/22019420190097434/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok538.38EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-22 23:38:572019-04-22 23:38:572019-05-06 23:38:57
42/220195019012939/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca619EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-04-22 23:34:272019-04-22 23:34:272019-05-06 23:34:27
41/22019719048735/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca636.23EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-31 00:00:002019-04-09 08:50:572019-04-30 00:00:00
40/22019190014738/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca631.42EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-03-31 00:00:002019-03-31 00:00:002019-04-10 00:00:00
39/22019300316197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina377.05EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-26 00:00:002019-03-31 00:00:002019-04-09 00:00:00
38/22019420190097334/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok431.2EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-21 00:00:002019-03-31 00:00:002019-04-04 00:00:00
37/220191090227337/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom382.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-31 00:00:002019-03-31 00:00:002019-04-14 00:00:00
36/220191090181437/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom549.74EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-15 00:00:002019-03-15 00:00:002019-03-29 00:00:00
35/220195019006739/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca432.41EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-05 00:00:002019-03-15 00:00:002019-03-19 00:00:00
34/22019719039435/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca621.72EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-15 00:00:002019-03-15 00:00:002019-04-14 00:00:00
33/22019190150114333/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov595.43EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-18 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-04 00:00:00
32/22019190008738/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca439.8EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-02-28 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-10 00:00:00
31/22019420190088334/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok477.08EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-14 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-28 00:00:00
30/22019420190088234/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok693.78EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-14 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-28 00:00:00
29/22019300202197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina415.81EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-27 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-13 00:00:00
28/22019190150151533/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov379.79EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-08 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-22 00:00:00
27/220191090105537/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom577.52EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-15 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-01 00:00:00
26/220191090151237/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom278.58EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-28 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-14 00:00:00
25/22019300201197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina19.42EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-27 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-13 00:00:00
24/22019420190075534/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok437.95EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-28 00:00:002019-03-14 00:00:002019-03-14 00:00:00
23/22019719034135/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca391.23EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-28 00:00:002019-03-13 00:00:002019-03-30 00:00:00
22/22019190057936/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica60.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-03-12 00:00:002019-03-12 00:00:002019-03-26 00:00:00
21/22019719022235/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca801.86EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-15 00:00:002019-02-21 12:21:442019-03-17 00:00:00
20/22019300144197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina157.54EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-13 00:00:002019-02-20 00:00:002019-02-27 00:00:00
19/22019420190057634/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok803.96EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-20 00:00:002019-02-20 00:00:002019-02-28 00:00:00
18/22019190040936/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica60.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-19 00:00:002019-02-20 00:00:002019-03-05 00:00:00
17/22019420190048034/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok402.67EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-07 00:00:002019-02-20 00:00:002019-02-21 00:00:00
16/22019190003338/201850873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca421.96EURNakup potravin pre skald kuchyna2019-01-31 00:00:002019-02-06 00:00:002019-02-10 00:00:00
15/22019300095197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina228.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-31 00:00:002019-02-06 00:00:002019-02-14 00:00:00
14/22019190029936/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica60.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-05 00:00:002019-02-19 12:45:162019-02-19 00:00:00
13/22019109077737/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom417.16EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-31 00:00:002019-02-06 00:00:002019-02-14 00:00:00
12/220195019000539/201800169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca475.6EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-02-05 00:00:002019-02-06 00:00:002019-02-19 00:00:00
11/22019719016335/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca594.98EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-31 00:00:002019-02-06 00:00:002019-03-02 00:00:00
10/22019420190030334/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1067.21EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-24 00:00:002019-01-28 00:00:002019-02-07 00:00:00
9/22019420190021734/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok489.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-17 00:00:002019-01-28 00:00:002019-01-31 00:00:00
8/22019190015836/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica60.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-22 00:00:002019-01-25 00:00:002019-02-05 00:00:00
7/22019109022434/201845702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok835.53EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-10 00:00:002019-01-25 00:00:002019-01-24 00:00:00
6/22019190150041533/201835760532ATC-JRVsetinska Cesta 766, 02001 Puchov365.01EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-17 00:00:002019-01-25 00:00:002019-01-31 00:00:00
5/22019109022437/201841050690ZELMIXHviezdoslavova 281, 96501 Ziar nad Hronom321.22EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-15 00:00:002019-01-25 00:00:002019-01-29 00:00:00
4/22019300056197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina161.9EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-18 00:00:002019-01-25 00:00:002019-02-01 00:00:00
3/22019719005335/201845663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca469.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-15 00:00:002019-01-25 00:00:002019-02-14 00:00:00
2/22019190004736/201831569137JANEKDolny Mostenec 122, 01701 Povazska Bystrica60.91EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-08 00:00:002019-01-25 00:00:002019-01-22 00:00:00
1/22019300012197/201831620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina301.8EURNakup potravin pre sklad kuchyna2019-01-08 00:00:002019-01-25 00:00:002019-01-22 00:00:00