Dokumenty

faktury_kuchyna_2023

Cislo fakturyCislo faktury dodavatelaCislo zmluvyCislo objednavkyIcoDodavatelAdresaSuma s DPHMenaPredmetDatum vystaveniaDatum prijatiaDatum splatnosti
18/223R5022074020/202200169048COOP JEDNOTA s.r.o.Nam. Slov. Republiky 10, 01401 Bytca368.39EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2023-02-032023-02-22 11:39:552023-02-17
22/223R23020318/202235290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina350.11EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-02-132023-02-132023-02-20
21/223R420230056115/202245702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok819.06EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-02-092023-02-092023-02-23
20/223R420230056215/202245702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok245.45EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-02-092023-02-092023-02-23
19/223R723037614/202245663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca354.79EURNaku potravin pre sklad kuchyna2023-02-072023-02-072023-03-09
17/223R420230044515/202245702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok422.4EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-02-022023-02-022023-02-16
13/223R420230044415/202245702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok835.33EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-02-022023-02-022023-02-16
16/223R23014218/202235290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina413.26EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-01-312023-01-312023-02-07
15/223R723030014/202245663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca466.5EURNaku potravin pre sklad kuchyna2023-01-312023-01-312023-03-02
14/223R23001516/202250873342PEKAREN NA KLASKUJablonove 245, 01401 Bytca592.78EURNakup potravin pre sklad kcuhyna2023-01-312023-01-312023-02-10
12/223R23013118/202235290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina400.17EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-01-302023-01-302023-02-06
11/223R33454903819/202231562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany217.81EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-01-272023-01-272023-02-10
10/223R420230033215/202245702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok873.52EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-01-262023-01-262023-02-09
9/223R723019114/202245663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca414.7EURNaku potravin pre sklad kuchyna2023-01-242023-01-242401-02-23
8/223R23009018/202235290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina426.45EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-01-232023-01-232023-01-30
7/223R33454555219/202231562540HYZAOdbojarov 2279/2279 37, 95501 Topolcany214.8EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-01-202023-01-202023-02-03
6/223R3000382317/202231620795LIBEX s.r.o.Bytcianska 114, 01003 Zilina128.82EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-01-182023-01-182023-02-01
5/223R23005518/202235290536GOBODolna Tizina 0, 01304 Dolna Tizina624.82EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-01-162023-01-162023-01-23
4/223R723007114/202245663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca369.71EURNaku potravin pre sklad kuchyna2023-01-152023-01-152023-02-14
3/223R723012914/202245663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca110.16EURNaku potravin pre sklad kuchyna2023-01-152023-01-152023-01-22
2/223R723001914/202245663203BARTOSEKstefanikova 810, 01401 Bytca475.48EURNaku potravin pre sklad kuchyna2023-01-102023-01-102023-02-09
1/223R420230002415/202245702861NORDFOODRuzomberok 0, 03401 Ruzomberok1021.73EURNakup potravin pre sklad kuchyna2023-01-052023-01-052023-01-19