Dokumenty

zmluvy_2012_2013

NazovPopisZmluvny partnerAdresaSumaCislo zmluvyICODatumvystaveniaDatumdodaniaSuborUzatvoril
Zmluva o zabezpeceni poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta c.12K110051Predmetom zmluvy je zabezpecenie stravovania zamestnancov prostrednictvom stravnych listkov. DOXX - Stravne listky, s.r.o.Kalov c.356, Zilina1/2012363910002012-06-27 00:00:002012-06-27 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dodatok c.1 ku Zmluve o zabezpeceni poskytovania stravovania c.12K110051DOXX - Stravne listky, s.r.o.Kalov c.356, Zilina2/2012363910002012-06-29 00:00:002012-06-29 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytnuti verejnych sluziebTelekomunikacne sluzby u mobilneho operatora Telefonica SlovakiaTelefonica Slovakia , s.r.o.Einsteinova c.24, BratislavaO2 Modry pausal - 09480626373/2012358488632012-07-02 00:00:002012-07-02 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o pripojeniPoskytovanie sluzieb retransmisie /kablova TV/ - programy MINI a BASIC podla vyberu klientov TES Media, s.r.o.Kragujevska c.3754/4, Zilina2,99 Eur mesacne balik MINI 7,47 Eur mesacne balik BASIC4/2012367816572012-07-12 00:00:002012-07-12 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o zabezpeceni poskytovania stravovania seniorovPredmetom zmluvy je dojednanie podmienok dodavania stravy pre klientov ZPS.GASTROTOP BYTCA, s.r.o.Namestie SR c.25, Bytca3,14 Eur / den racionalna strava 3,29 Eur/den diabeticka strava5/2012460100252012-07-16 00:00:002012-07-16 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytnuti verejnych sluziebTelekomunikacne sluzby u mobilneho operatora Telefonica SlovakiaTelefonica Slovakia , s.r.o.Einsteinova c.24, BratislavaO2 Modry pausal - 094807708026/2012358488632012-07-24 00:00:002012-07-24 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytovani sluzieb c.462012Dodanie sluzieb "Inplementacia informacneho systemu KORWIN"DATALAN, a.s.Galvaniho c.17/A, Bratislava720 Eur s DPH7/2012358107342012-08-30 00:00:002012-08-30 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytovani sluzieb c.452012Poskytnutie prav na pouzivanie aplikacneho programoveho vybavenia informacneho systemu KORWIN"DATALAN, a.s.Galvaniho c.17/A, Bratislava8/2012358107342012-08-30 00:00:002012-08-30 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o zabezpeceni poskytovania stravovania Predmetom zmluvy je zabezpecenie stravovania pre prijimatelov socialnej sluzby.MIMO, s.r.o.Razusova c.751/7, Bytca9/2012466404082012-10-05 00:00:002012-10-05 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb.Dohoda o aktivacii ucastnickeho programu - zmena ucastnika 0917 137331ORANGE Slovensko, a.s.Metodova c.8, Bratislava10/2012356972702012-12-21 00:00:002012-12-21 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Licencna zmluva a Zmluva o poskytovani sluzieb c.1152012Poskytnutie prava pouzivat aplikacne programove vybavenie informacneho systemu KORWIN"DATALAN, a.s.Galvaniho c.17/A, Bratislava31,20 Eur s DPH / mesacne11/2012358107342012-12-27 00:00:002012-12-27 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytnuti grantu. Poskytnutie financnych prostriedkov z nadacneho fondu.Nadacia PontisZelinarska c.2, Bratislava1000 Eur12/2012317848282012-12-27 00:00:002012-12-27 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb.Telekomunikacne sluzby u mobilneho operatora Telefonica SlovakiaTelefonica Slovakia , s.r.o.Einsteinova c.24, BratislavaO2 Modry pausal1/2013358488632013-03-12 00:00:002013-03-12 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zmluva o dodavke a odbere tepla c.005/2013 - TZDodavka a odber tepla na vykurovanie a ohrev TUVTEZAR s.r.o.Thurzova c.968/17, BytcaV zmysle cennika URSO2/2013316153332013-03-13 00:00:002013-03-13 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Kupna zmluvaDodavky potravinarskeho tovaru KONZERVAREN TURZOVKA s.r.o.Jasikova c.55, Turzovkadla dodacieho listu3/2013360316072013-04-02 00:00:002013-04-02 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Kupna zmluva c.0012/2013Dodavky potravinarskeho tovaru - vajecJANEK s.r.o.Dolny Mostenec c.122, Povazska Bystricadla dodacieho listu4/2013315691372013-04-02 00:00:002013-04-02 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zmluva o podmienkach predajaDodavky potravinarskeho tovaru LIBEX s.r.o.Bytcianska c.114, Zilinadla dodacieho listu5/2013316207952013-04-03 00:00:002013-04-03 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zmluva o obchodnych a dodacich podmienkachDodavky potravinarskeho tovaru - ovocie a zeleninaDusan Pisch - ZELMIXHviezdoslavova c.18/14, Ziar nad Hronomdla dodacieho listu6/2013410506902013-04-04 00:00:002013-04-04 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Kupno predajna zmluvaDodavky potravinarskeho tovaru - maso, masove vyrobky, mrazeny polotovar, rybyHO&PE FAMILY s.r.o.Priemyselna c.4947, Poprad - Matejovcedla dodacieho listu7/2013443609912013-04-17 00:00:002013-04-17 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Dodatok c.1 ku kupno predajnej zmluve zo dna 17.4.2013Dojednanie doplnujucich podmienok HO&PE FAMILY s.r.o.Priemyselna c.4947, Poprad - Matejovce8/2013443609912013-04-17 00:00:002013-04-17 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Kupna zmluvaDodavky potravinarskeho tovaru - chlieb, pecivo, pekarenske vyrobkyFAJP s.r.o.Okruzna c.183, Predmierdla dodacieho listu9/2013316429772013-04-17 00:00:002013-04-17 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Kupna zmluvaDodavky potravinarskeho tovaru - mlieko, mliecne vyrobkyAGRO TAMI a.s.Cabajska c.10, Nitradla dodacieho listu10/2013364674302013-04-17 00:00:002013-04-17 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zmluva o sluzbach ochrany pred poziarmi Vykonavanie sluzieb technika poziarnej ochranyPavol Slovak Hliniky c.764, Povazska Bystrica250 Eur bez DPH rocne + naklady spojene s udrzbou a reviziami has. Pristrojov a hydrantov11/2013338037492013-04-17 00:00:002013-04-17 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zmluva o spolupraci a poskytovani sluzieb v oblasti zivotneho prostrediaDojednanie podmienok spoluprace v oblasti nakladania s odpadom - pouzitym jedlym olejom. EkoOil - Slovakia s.r.o.Statna cesta c.1/65, Turcianske Teplice0 Eur12/2013462426942013-04-17 00:00:002013-04-17 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Ramcova zmluva o poskytnuti osobitnych podmienok pri poskytovani elektronickych telekomunikacnych sluziebDohoda o poskytnuti zvyhodnenych podmienok pri poskytnuti telekomunikacnych sluzieb a koncovych telekomunikacnych zariadeni. Telefonica Slovakia , s.r.o.Einsteinova c.24, Bratislava13/2013358488632013-04-22 00:00:002013-04-22 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb.Telekomunikacne sluzby u mobilneho operatora Telefonica SlovakiaTelefonica Slovakia , s.r.o.Einsteinova c.24, BratislavaO2 Modry pausal 094834575814/2013358488632013-04-22 00:00:002013-04-22 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb.Telekomunikacne sluzby u mobilneho operatora Telefonica SlovakiaTelefonica Slovakia , s.r.o.Einsteinova c.24, BratislavaO2 Fer 15/2013358488632013-05-28 00:00:002013-05-28 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zmluva o elektronickej komunikacii a poskytovani inych elektronickych sluziebZriadenie elektronickej pobocky za ucelom zasielania informacii. DOVERA zdravotna poistovna a.s.Einsteinova c.25, Bratislava0 Eur16/2013359424362013-04-26 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zamestnavatelska zmluva c.10004234Uprava prav a povinnosti pri ucasti na doplnkovom dochodkovom sporeni. STABILITA , d.d.s., a.s.Bacikova c.5, Kosice17/2013367185562013-04-30 00:00:002013-04-30 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Zmluva o periodickej odbornej kontrole zariadeni, zarucneho a pozarucneho servisu Servisne prehliadky EPS - vykonavanie pravidelnych rocnych a stvrtrocnych kontrol. STOP LUP, NASA SLOVAKIA, s.r.o.V. Spanyola 1729/23, ZilinaRocna - 399 Eur bez DPH Stvrtrocna - 133 Eur bez DPH18/2013364058502013-06-25 00:00:002013-06-25 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Licencna zmluvaPoskytnutie prav na pouzivanie urcenych modulov pocitacoveho programu Cygnus za urcenych podmienokIReSoft, s.r.o.Cejl c.62, Brno40 Eur bez DPH mesacne19/2013262978502013-06-28 00:00:002013-06-28 00:00:00Mgr. Jaroslava Kmetova
Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb c. A6700034Dohoda o aktivacii ucastnickeho programu - 0917 137 331 ORANGE Slovensko, a.s.Metodova c.8, Bratislava30 Eur mesacne 20/2013356972702013-07-12 00:00:002013-07-12 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb.Dohoda o aktivacii ucastnickeho programu - Pausal pre blizkeho 0918430509ORANGE Slovensko, a.s.Metodova c.8, Bratislava1 Eur mesacne21/2013356972702013-07-12 00:00:002013-07-12 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Kupno predajna zmluvaDodavky potravinarskeho tovaru - cestovinyIng. VAROS MILAN -Vyroba cestovinStiavnik c.402, Stiavnikdla dodacieho listu22/2013301995142013-11-08 00:00:002013-11-08 00:00:00Mgr. Adriana Ticha