Dokumenty

zmluvy_2016_2017

NazovPopisZmluvny partnerAdresaSumaCislo zmluvyICODatumvystaveniaDatumdodaniaSuborUzatvoril
Zmluva o dielo c.2659/2016Zabezpecovanie odberu, odvozu a zneskodnovanie biologickeho zdravotnickeho odpadu EKO LOG, s.r.o. Brnianska c.2, Trencin Brnianska c.2, Trencin1,89 Eur/ kg bez DPH1/2016363254732016-01-19 00:00:002016-01-20 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dohoda o elektronickom dorucovaniElektronicke dorucovanie podani podavanych danovym subjektom spravcovi dane. Danovy urad ZilinaJanka Krala c.2, Zilina0 Eur2/20162016-02-01 00:00:002016-02-01 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dohoda c.1/2016/§54 - SnZ o poskytnuti financneho prispevku na podporu vytvorenia pracovneho miesta pre znevyhodnenych UoZUprava prav a povinnosti ucastnikov dohody pri poskytovani financneho prispevku na podopru vytvoreneho pracovneho miesta.Urad prace, socialnych veci a rodiny ZilinaHurbanova c.16, Zilina95% z celkovej ceny prace prijateho zamestnanca mesacne3/2016307945362016-02-05 00:00:002016-02-05 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dodatok c.3 k Licencnej zmluve zo dna 28.06.2013Rozsirenie pouzivanych licencnych modulov programu Cygnus.IReSoft, s.r.o.Cejl c.62, Brno145 Eur/ mes. bez DPH4/2016262978502016-02-19 00:00:002016-02-22 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dohoda c.3/§52a/2016 o zabezpeceni podmienok vykonavnia aktivacnej cinnosti formou dobrovolnickej sluzby a o poskytnuti prispevku na ACUprava prav a povinnosti ucastnikov dohody pri poskytovani financneho prispevku na aktivacnu cinnost formou dobrovolnickej sluzby.Urad prace, socialnych veci a rodiny ZilinaHurbanova c.16, Zilina81,29 Eur mes. s DPH na jedneho UoZ5/2016307945362016-02-24 00:00:002016-02-24 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o spolupraci Poukazanie financnych prostriedkov ziskanych prostrednictvom 2% z dani pre organizaciu. Nadacia spolocne pre regionFramborska c.12, Zilina100% ziskanych financnych prostriedkov6/2016379007062016-03-14 00:00:002016-03-15 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva c.01K/OK/ZA/09/02/2016Darovanie financneho prispevku na socialne ucely.OZ TOLAMIRHlavna c.50, Presov10 Eur s DPH7/2016422344762016-03-15 00:00:002016-03-16 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dohoda c.3/§52a/2016 o zabezpeceni podmienok vykonavnia aktivacnej cinnosti formou dobrovolnickej sluzby a o poskytnuti prispevku na ACUprava prav a povinnosti ucastnikov dohody pri poskytovani financneho prispevku na aktivacnu cinnost formou dobrovolnickej sluzby.Urad prace, socialnych veci a rodiny ZilinaHurbanova c.16, Zilina81,29 Eur mes. s DPH na jedneho UoZ8/2016307945362016-03-30 00:00:002016-03-31 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dodatok c.4 k Licencnej zmluve zo dna 28.06.2013Rozsirenie poctu pouzivatelov licencnych modulov programu Cygnus.IReSoft, s.r.o.Cejl c.62, Brno175 Eur/ mes. bez DPH9/2016262978502016-03-31 00:00:002016-03-31 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva Darovanie financneho prispevku na socialne ucely.SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Gemerska Horka 049121400 Eur s DPH10/2016365909412016-04-06 00:00:002016-04-07 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Kupna zmluvaKupa parneho cistica Evolution 3AQUEL SK, s.r.o.Piaristicka c.2, Nitra1290 Eur s DPH11/2016447731532016-04-13 00:00:002016-04-14 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o pozicke c.4604162965Kupa mobilneho zariadenia Lenovo A2010O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova c.24, Bratislava96 Eur s DPH12/2016358488632016-04-20 00:00:002016-04-20 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o pozicke c.4604163124Kupa mobilneho zariadenia Lenovo Vibe C ciernyO2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova c.24, Bratislava96 Eur s DPH13/2016358488632016-04-20 00:00:002016-04-20 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dohoda c.03/2016/§54 (50+) o poskytnuti financneho prispevku na podporu vytvorenia pracovneho miesta pre znevyhodnenych UoZvo veku 50 rokov a viacUprava prav a povinnosti ucastnikov dohody pri poskytovani financneho prispevku na podopru vytvoreneho pracovneho miesta.Urad prace, socialnych veci a rodiny ZilinaHurbanova c.16, ZilinaVyska mesacnych odvodov zamestnavatela za zamestnanca14/2016307945362016-04-29 00:00:002016-04-29 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozlozitelneho kuchynskeho odpaduUprava podmienok na zber a odvoz biologicky rozlozitelneho odpadu z kuchyne ZPS.DF Druzstvo, s.r.o. Gastanova c.1008/27, Bytca0,95 Eur bez DPH za den zvozu15/201646916052016-04-29 00:00:002016-04-29 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytnuti grantuPoskytnutie penaznych prostriedkov na zakupenie elektrickeho hydraulickeho zdvihaka.Nadacia KIA Motors Slovakia Sv. Jana Nepomuckeho c.1282, Teplicka n. Vahom2590 Eur s DPH16/2016423498262016-05-02 00:00:002016-05-02 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Kupna zmluva Dodavka masa a masovych vyrobkovATLANTA Zilina 1992, s.r.o.M. Razusa c.9, Zilinav zmysle cenovej ponuky17/2016474802712016-06-03 00:00:002016-06-03 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Kupna zmluva Dodavka potravinarskeho tovaruHASTIA FOOD, s.r.o.Obchodna c.39, Bratislavav zmysle cenovej ponuky18/2016467845352016-06-08 00:00:002016-06-10 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o poskytovani verejnych sluziebMagio internet L - VDSL a pevna IP adresa.Slovak Telekom, a.s.Bajkalska c.28, Bratislava20 Eur s DPH / mes.19/2016357634692016-09-08 00:00:002016-09-08 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dohoda o odbere tepla na vykurovanie a na ohrev TUV na obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017Dodavka tepla na vykurovanie a ohrev TUVTEZAR, s.r.o.Thurzova c.968, Bytcav zmysle ceny urcenej Regulacnym uradom20/2016316153332016-09-12 00:00:002016-09-12 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o podmienkach spoluprace c.OK ZA 04/10/2016/01/AKAUpravenie podmienok soluprace pri zabezpeceni praktickej vycby a odbornej praxe ucastnikov kurzu opatrovania. VaV Akademy, s.r.o.Hlavna c.50, Presov0 Eur21/2016461067232016-10-04 00:00:002016-10-05 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva Poskytnutie penaznych prostriedkov na poskytovanie socialnej pomoci.Nadacia spolocne pre regionFramborska c.12, Zilina502,69 Eur s DPH22/2016379007062016-10-06 00:00:002016-10-07 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva c.OK/ZA/01 29/09/2016-04/11/2016Poskytnutie penazneo daru na zabezpecenie prevadzky organizacie.OZ TOLAMIRHlavna c.50, Presov10 Eur s DPH23/2016422344762016-11-04 00:00:002016-11-08 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o podmienkach spoluprace c.OK ZA 09/11/2016/01/AZAUpravenie podmienok soluprace pri zabezpeceni praktockej vycby a odbornej praxe ucastnikov kurzu opatrovania. Vav Akademy - ZA, s.r.o.Hlavna c.50, Presov0 Eur24/2016479573792016-11-09 00:00:002016-11-10 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dohoda c.73/2016/§54 - CzKN o poskytnuti financnych prispevkov na podporu vytvarania pracovnych miest v ramci narodneho projektu "Cesta z kruhu nezamestnanosti"Uprava prav a povinnosti ucastnikov dohody pri poskytovani financneho prispevku na podopru vytvoreneho pracovneho miesta.Urad prace, socialnych veci a rodiny ZilinaHurbanova c.16, Zilina95% z celkovej ceny prace prijateho zamestnanca mesacne25/2016307945362016-11-29 00:00:002016-11-30 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva Poskytnutie penaznych prostriedkov na poskytovanie socialnej pomoci.JUDr. Ivan RumanaFrana Krala c.887, Bytca100 Eur s DPH26/2016fyzicka osoba2016-12-19 00:00:002016-12-19 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva c.OK ZA 16/12/2016-22/12/2016Poskytnutie penazneo daru na zabezpecenie prevadzky organizacie.OZ TOLAMIRHlavna c.50, Presov10 Eur s DPH27/2016422344762016-12-22 00:00:002016-12-23 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o odbornej pomoci pri zabezpecovani opatrovatelskej praxeDohodnutie podmienok vykonavania odbronej praxe posluchacok kurzu opatrovania. AVS NOVE TECHNOLOGIE, s.r.o.Kuzmanyho c.905, Povazska Bystrica0 Eur1/2017367607142017-01-03 00:00:002017-01-03 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva c.OK/ZA/01 12/12/2016-30/01/2017Poskytnutie penazneo daru na zabezpecenie prevadzky organizacie.OZ TOLAMIRHlavna c.50, Presov 10 Eur2/2017422344762017-03-06 00:00:002017-03-06 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o spolupraci Poukazanie financnych prostriedkov ziskanych prostrednictvom 2% z dani pre organizaciu. Nadacia spolocne pre regionFramborska c.12, Zilina100% ziskanych financnych prostriedkov3/2017379007062017-03-15 00:00:002017-03-16 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Dohoda c.3/§52a/2016 o zabezpeceni podmienok vykonavnia aktivacnej cinnosti formou dobrovolnickej sluzby a o poskytnuti prispevku na ACUprava prav a povinnosti ucastnikov dohody pri poskytovani financneho prispevku na aktivacnu cinnost formou dobrovolnickej sluzby.Urad prace, socialnych veci a rodiny ZilinaHurbanova c.16, Zilina47,91 Eur mes. s DPH na jedneho UoZ4/2017307945362017-03-29 00:00:002017-03-31 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Kupna zmluvaDodavka pekarenskych vyrobkov.Pekaren J+JJablonove c.245neuvedena5/2017462778112017-03-31 00:00:002017-03-31 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva Darovanie financneho prispevku na socialne ucely.SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Gemerska Horka 049121450 Eur s DPH6/2017365909412017-03-31 00:00:002017-03-31 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva c.OK/ZA/01 30.03.2017-11.05.2017Poskytnutie penazneo daru na zabezpecenie prevadzky organizacie.OZ TOLAMIRHlavna c.50, Presov10 Eur s DPH7/2017422344762017-06-05 00:00:002017-06-05 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva Poskytnutie penaznych prostriedkov na poskytovanie socialnej pomoci.Ing. Jozef VrablikOkruzna c.1101/4, Zilina50 Eur s DPH8/2017fyzicka osoba2017-06-28 00:00:002017-06-28 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Ramcova zmluvaDodavanie potravinarskeho tovaru podla objednavky kupujuceho.LIBEX, s.r.o.Bytcianska c.114, Zilinav zmysle cenovej ponuky9/2017316207952017-06-26 00:00:002017-06-26 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Ramcova kupna zmluva c.1Dodavky cerstveho ovocia a zeleninyDusan Pisch- ZELMIXHviezdoslavova c.281/18, Ziar nad Hronomv zmysle cenovej ponuky10/2017410506902017-06-29 00:00:002017-06-29 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Ramcova zmluva c.2/2017Dodavky cersvych vajecJANEK, s.r.o.Dolny Mostenec c.122, Povazska Bystricav zmysle cenovej ponuky11/201731569372017-06-30 00:00:002017-06-30 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Ramcova kupna zmluvaDodavky masa, masovych vyrobkov a mrazenych polotovarovHO&PE FAMILY, s.r.o.Priemyslena c.4947, Popradv zmysle cenovej ponuky12/2017443609912017-06-29 00:00:002017-06-30 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva Poskytnutie penaznych prostriedkov na poskytovanie socialnej pomoci.Hedviga VojtekovaPetzvalova c.3378/59, Zilina300 Eur s DPH13/2017fyzicka osoba2017-07-28 00:00:002017-07-28 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o servisnom prenajme rohoziUdrzba a vymena 1 ks rohoze umiestnenej v ZPS Jesienka. Lindstrom, s.r.o.Oresianska ulica c.3, Trnava3,88 Eur s DPH14/20172017-08-08 00:00:002017-08-08 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zmluva o beznom ucteZriadenie a vedenie bezneho uctu v banke.Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.Zizkova c.11, Bratislavaneuvedena15/2017368541402017-08-09 00:00:002017-08-09 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva c.OK/ZA/03 14/07/2017-21/08/2017Poskytnutie penazneo daru na zabezpecenie prevadzky organizacie.OZ TOLAMIRHlavna c.50, Presov30 Eur s DPH16/2017422344762017-09-05 00:00:002017-09-05 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Darovacia zmluva Poskytnutie penaznych prostriedkov na poskytovanie socialnej pomoci.Nadacia spolocne pre regionFramborska c.12, Zilina458,42 Eur s DPH17/2017379007062017-09-08 00:00:002017-09-08 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Zamestavatelska zmluvaUprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri doplnkovom dochodkovom sporeni zamestnancov organizacie.NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Jesenskeho c.4/C, Bratislava6,5 Eur s DPH na zamestnanca mesacne18/2017359768532017-10-25 00:00:002017-10-25 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Ramcova zmluvaDodavky potravinarskeho tovaru.Nordfood s.r.o.Jazdecka c.5236/1, Nove Zamkydla dodacich listov19/2017457028612017-10-31 00:00:002017-11-02 00:00:00Mgr. Adriana Ticha
Ramcova kupna zmluva c.F228/2017Dodavky potravinarskeho tovaru.ATC -JR, s.r.o.Vsetinska cesta c.766, Puchovdla dodacich listov20/2017357605322017-11-02 00:00:002017-11-02 00:00:00Mgr. Adriana Ticha